Navigáció
Eniac Hub

Vállalati belső kommunikáció

A modul megvalósítja a hatékony belső információáramlást, amely hozzájárul a társaság nyereséges működéséhez és piaci hírnevének erősítéséhez.

Egy sikeres cég számára nélkülözhetetlen a gyors és strukturált belső kommunikáció. A megfelelő tájékozottság, az információk egyszerű és gyors elérése a menedzsment és a munkatársak számára egyaránt fontos az eredményes munkavégzéshez. A jól működő belső kommunikáció emellett azt is elősegíti, hogy a munkatársak megismerjék a menedzsment céljait és azonosulni tudjanak a vállalat stratégiájával, értékrendjével.

A belső kommunikáció minősége nagymértékben függ a vállalati kultúrától és a menedzsment vezetési stílusától. A hatékony információáramlás megteremtéséhez ugyanakkor szükség van megfelelő infrastruktúrára, vagyis olyan modern kommunikációs csatornákra, amelyek lehetővé teszik, hogy az információk a szervezeten belül strukturáltan, minden irányban gyorsan eljuttathatóak, archiválhatóak és egyszerűen visszakereshetőek legyenek.

A vállalati belső kommunikáció akkor menedzselhető eredményesen, ha az információk áramlása a munkafolyamat minden „állomásán” figyelemmel kísérhető, azaz egyszerűen nyomon követhető az adatok és dokumentumok mozgása az egyes munkatársak és szervezeti egységek között. Ehhez kínál korszerű megoldást az ENIAC belső kommunikációs modulja, amely eltérő telephelyek és távoli munkakapcsolatok esetén is lehetővé teszi a folyamatos esetkontrollt és az információk naprakész elérését. A rendszerben az értesítések és dokumentumok a felhasználók igényeinek megfelelően, különféle szempontok szerint rendszerezhetőek, egy adott projekthez, munkaszámhoz vagy szervezeti egységhez kapcsolhatóak és szükség esetén bármikor visszakereshetőek.