Navigáció
Eniac Hub

A gyors hal eszi meg a lassút

A jelenlegi válság egy újfajta helyzetet teremtett, amelyben csak az igazán rugalmas, megújulni képes vállalatok tudnak talpon maradni. Az állandóan változó, bizonytalan piaci környezet minden korábbinál nagyobb alkalmazkodóképességet követel meg a társaságoktól.

A gyors hal eszi meg a lassút

A jelenlegi válság egy újfajta helyzetet teremtett, amelyben csak az igazán rugalmas, megújulni képes vállalatok tudnak talpon maradni. Az állandóan változó, bizonytalan piaci környezet minden korábbinál nagyobb alkalmazkodóképességet követel meg a társaságoktól. Ma már valóban nem a méret határozza meg elsősorban egy cég sikerességét, hanem az, hogy mennyire gyorsan tud reagálni a körülötte zajló változásokra.

Gyorsaság ész nélküli kapkodás nélkül

Jason Jennings és Laurence Haughton It’s Not the Big that Eat the Small… It’s the FAST that Eat the Slow (Nem a nagy eszi meg a kicsit… A GYORS eszi meg a lassút) című bestsellere 2001-ben jelent meg, de az akkor megfogalmazott megállapítások most, a válság hatására új értelmet nyertek. A szerzők évekig tanulmányozták a világ vezető cégeit, és arra a következtetésre jutottak, hogy az igazán sikeres vállalatok esetében a gyorsaság nem ész nélküli kapkodást, hanem gyors gondolkodást, gyors döntéshozást, gyors piacra lépést, és a gyorsaság fenntartását jelenti.

Jennings és Haughton szerint a cégvezetőknek meg kell tanulniuk a múltbeli tendenciák alapján előrejelzéseket, terveket készíteniük a jövőre vonatkozóan. Meg kell figyelniük a különféle változások, piaci folyamatok hátterében húzódó okokat, hogy később – az így megszerzett tudással felvértezve – képesek legyenek egy adott helyzetben gyorsan megtalálni a lehető legjobb megoldást.

A szervezeten belüli bürokrácia gyakran rugalmatlansághoz vezet

Ahhoz, hogy egy társaság gyorsan tudjon reagálni, meg kell szüntetni a szervezeten belüli bürokráciát, és helyette olyan irányelveket kell kidolgozni, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalat munkatársai a saját hatáskörükön belül képesek legyenek meghozni a szükséges döntéseket. A nagyvállalatok rugalmatlanságát gyakran éppen az okozza, hogy a bonyolult szervezet és a nehézkes jóváhagyási procedúra miatt jelentősen lelassul a döntéshozási folyamat.

A válság kirobbanása óta több nemzetközi példa is bizonyította, hogy megingathatatlannak tűnő, sikeres nagyvállalatok is elbukhatnak, ha nem elég rugalmasak. Azokat, akik nem képesek alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, könnyen felfalhatják gyors reagálású versenytársaik. Minden cégnek el kell eldöntenie, hogy az előbbiek vagy az utóbbiak közé akar-e tartozni!