Navigáció
Eniac Hub

Postagalamb, telex, e-mail, cloud

Biztosan vannak, akik még emlékeznek az e-mail elterjedése előtti időkre, arra, hogyan folyt akkoriban a vállalati információcsere. Néhányan talán még azt is vissza tudják idézni, hogy milyen volt régen a cégek külső és belső kommunikációs szabályzata, és hogyan fogadták a társaságok az elektronikus levelezést, mint újfajta technológiát. Ez a példa is jól mutatja, hogy a technológiai fejlődéshez gyorsan és rugalmasan alkalmazkodó vállalatok mekkora versenyelőnyre tehetnek szert a hezitálókkal szemben.

Postagalamb, telex, e-mail, cloud


Hogyan tudjuk az új technológiákat cégünk működésébe integrálni? 

A technikai vívmányok célja nem az, hogy az elavult munkafolyamatokat gyorsítsuk fel velük. Szögbelövő készüléket sem azért vásárol valaki, hogy azzal kalapáljon tovább. Az új technológiák utat nyitnak számunkra, hogy tevékenységeinket másképp – a korábbinál egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban – tudjuk végezni. Ehhez azonban szemléletváltásra is szükségünk van.

Milyen gyakran kell felülvizsgálni a vállalati politikát? 

Mondhatnánk azt is, hogy naponta, de mindenképpen rendszeresen, mert csak így tudunk lépést tartani a változásokkal, a technikai fejlődéssel.

Miért fontos a vállalati szabályozás folyamatos korszerűsítése? 

Sokféle érvet említhetünk a humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának növelésétől kezdve a vállalati háttértevékenységek racionalizálásán, a dokumentum- és adatfolyamatok ésszerűsítésén át az ügyfélkapcsolatok fejlesztéséig. A modern technológiai megoldásokban rejlő lehetőségeket csak akkor tudjuk optimálisan hasznosítani, ha a cég belső szabályrendszerét is a kor követelményeinek megfelelően alakítjuk.

Nézzünk néhány konkrét példát! 

A modern informatikai eszközök, vállalatirányítási rendszerek és cloud computing megoldások óriási lehetőségeket kínálnak a mai cégek számára, de újfajta gondolkodásmódot is kívánnak tőlük. Egy vállalat akkor élvezheti igazán a korszerű dokumentummenedzsment előnyeit, ha korábbi papíralapú tevékenységeit (levelezés, számlázás, iktatás, archiválás stb.) képes valóban elektronikus útra terelni. A távmunka és a kollégák közötti virtuális kapcsolattartás is akkor valósítható meg a mindennapokban, ha a társaság szervezeti felépítése és működési rendje ezt lehetővé teszi. És a cloud computing is csak akkor jelent kényelmes és költséghatékony informatikai megoldást, ha a cég adatkezelési és adatvédelmi szabályaival összeegyeztethető a felhőalapú szolgáltatások igénybe vétele.

A vállalatok méretétől, tőkeerejétől függ, hogy mennyire képesek kiaknázni a high-tech megoldásokat? 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy ez csak tévhit. A mai trendek arra ösztönzik a cégeket, hogy olyan back-office rendszerekbe fektessenek, amelyek gyors megtérülést hoznak (pl. hatékonyságnövekedésben), és lehetővé teszik, hogy a társaságok a bevételt termelő tevékenységeikre koncentrálhassanak. A hordozható eszközök (laptopok, tabletek, okostelefonok), vezeték nélküli hálózatok (wifi, mobilinternet) és felhőszolgáltatások terjedésével ma már a kkv-k és a mikrovállalkozások is egyre nagyobb arányban férnek hozzá a legkorszerűbb IT-megoldásokhoz. A cégek alkalmazkodóképességén és rugalmasságán múlik, hogy mennyire tudnak élni az új technológiák nyújtotta előnyökkel.