Navigáció
Eniac Hub

Vállalatirányítási szótár

Ismerje meg a vállalatirányításban gyakran használt kifejezések jelentését

ERP

Enterprise Resource Planning, magyarul vállalati erőforrás-tervezés. Az ERP-rendszerek lefedik a vállalatok összes üzletfolyamatát, adataikat pedig összesítik egy egységes, könnyen felhasználható, modulárisan felépített rendszerben. A modulok önállóan kezelik az egyes vállalati egységek folyamatait, és ezek összekapcsolása révén valósul meg a vállalati kontrolling.

CRM

Customer Relationship Management, magyarul ügyfélkapcsolat-menedzsment. Vállalati szintű üzleti stratégia. Az ügyfelekkel való kapcsolattartást tudatosan, szervezett módon és összehangoltan irányító belső vállalati munkafolyamatok összessége, amelynek középpontjában az ügyfél áll.

Dokumentum management

A vállalati folyamatok során keletkezett összes folyamat dokumentumát és bizonylatát – ideértve a vállalat által kiállított dokumentumokat is – egy központi helyen tároló, szervező és rendező modul. Az ERP-szoftverek szerves része.

Hoszting

Távoli alkalmazásszolgáltatás, amely magában foglalja a szolgáltató által üzemeltetett adattárolók és hálózati eszközök szerverteremben történő elhelyezését, klimatizálását, megfelelő védelmét, valamint folyamatos internetkapcsolattal és árammal való ellátását.

Projekt

A projekt egy időszaki vállalkozás, amelynek célja, hogy egyedi terméket vagy szolgáltatást hozzon létre. Az előre definiált célok elérése érdekében tetszőlegesen megválasztott erőforrások (idő, pénz, munkaerő, alapanyag, energia, hely stb.) felhasználásával járó tevékenységek sorozata.

Projektmenedzsment

A projektmenedzsment az adott projekthez kapcsolódó erőforrások szervezésével és azok irányításával foglalkozó tevékenységek összessége. Célja, hogy az erőforrások hatékony felhasználásával végzett munka eredményeként egy adott idő- és költségkereten belül sikeresen teljesüljenek a projekt céljai.

Back office

Magyarul háttéradminisztráció. Azokat a kiszolgáló adminisztrációs és rendszerező feladatokat gyűjti egybe, amelyek a vállalat üzleti tevékenységének megvalósulását segítik, adminisztrációját megkönnyítik.

Erőforrás

Egy projektekben használt vagy megjelenő minden olyan eszköz, tárgy, emberi és gépi munka vagy tevékenység, amely a projekt megvalósítása során felhasználható.

Kontrolling

A vállalat üzleti folyamatait a megvalósulás, a sikeresség, az utólagos feldolgozás és az elemzés szempontjából vizsgáló munkafolyamat. Létezik úgynevezett folyamatkontrolling is, amely a még be nem fejezett üzleti tevékenységeket elemzi számszakilag.

Utókalkuláció

Az utókalkuláció az a műszaki-gazdasági tevékenység, amelynek során a vállalkozó a tevékenységének teljes (közvetlen és közvetett) önköltségét meghatározza. Az utókalkuláció alapvetően költségviselők és költséghelyek segítségével határozható meg.

M.I.S. (Management Information System, magyarul Menedzsment Információs Rendszer)

Többnyire szoftveralapú rendszer, amely a döntéshozók számára eseti és ismétlődő összefoglalók, rendszerezések, és kimutatások segítségével hiteles információt nyújt a vállalat termelékenységéről, teljesítményéről. A vállalat teljes üzleti folyamatát lefedő üzleti stratégiák megtervezésére, a döntéshozatal előkészítésére és a problémák megoldására használt adatösszesítő rendszer.

HR (Human Resources)

A vállalatok emberierőforrás-állományával foglalkozó, a bérszámfejtést, a felvételt és a kiléptetést, illetve az ezekhez kapcsolódó ügyintézést, valamint sok esetben az emberi erőforrás képzését is magában foglaló céges feladatok, osztály(ok) összefoglaló neve.

Helpdesk

Az ügyfelek kérdéseit, kéréseit, igényeit és a termékekkel kapcsolatos problémáit bejelentés útján felvevő, támogató szolgáltatás elnevezése.

Cloud computing

A magyarul „számítási felhőnek” nevezett megoldás ma a számítástechnikai ágazat egyik legizgalmasabb területe. Alapjában véve azt jelenti, hogy olyan fájlokkal és programokkal dolgozunk, amelyek fizikailag nem a saját gépünkön, hanem az interneten vannak, valahol a „felhőben”. Ha igénybe veszünk egy internetes archiváló szolgáltatást – például a Google on-line szövegszerkesztőjét vagy a Yahoo levelezőprogramját –, máris olyan adatokkal dolgozunk, amelyek fizikailag nem a mi gépünkön, hanem távoli szervereken vannak.